HOPPECKE PzS + PzSH

 

HOPPECKE trak med fastskruvade fullt isolerade cellförbindningar  

HOPPECKE trak-celler uppfyller alla krav enligt nya VDE 0510.

Batterierna har fullt isolerade kopparförbindningar. Denna konstruktion erbjuder användaren skydd vid externa kortslutningar, m.a.o. ytterligare säkerhet. Skruvarna på batterierna är utrustade med plasthattar och därmed
säkrare för att inte lossna.

En annan fördel är de elektrolyttäta svetsade locken och polgenomförningarna. Dessa förhindrar utsläppet av batterisyra. Pollocken möjliggör användandet av påfyllningssystem för destillerat vatten. Den jämna ytan
underlättar en rengöring som förhindrar krypströmmar.

De positiva rörplattorna är tillverkade med rörfickteknik. Denna metod har en minimal avslamning av aktiv
massa till följd. Detta gör batterierna särskilt lämpliga vid cykliska belastningar. De positiva plattorna är åtskilda
från de negativa gallerplattorna genom mikroporösa specialseparatorer. De negativa plattorna är dessutom inslutna
i ett hölje av fibertyg gjord av specialplast. Detta medför ett ökat skydd mot överladdning och "svamp" som leder
till inre kortslutning.
 

 
HOPPECKE trak S och trak S + H med stickkontaktanslutning 

Cellerna i HOPPECKE trak S och trak S + H batterierna uppfyller alla krav enligt DIN 43595 för minimalt underhållskrävande batterier för fordonsdrift. Kraven enligt nya VDE 0510 uppfylls likaså.

Båda celltyperna är utrustade med patenterade polgenomförningar, som möjliggör användandet av helt isolerade stickkontaktanslutningar. Denna unika anslutnings-teknik medför ett absolut skydd mot yttre kortslutningar.
 

HOPPECKE trak S och trak S + H batterier har elektrolyttäta, svetsade cellock och polgenomförningar,
och kan utan verktyg sammankopplas till olika stora batterienheter. Plug-in tekniken tillåter ett byte utan tidsförlust.

Cellernas dimensioner tillåter installationer i alla DIN behållare.

HOPPECKE trak S + H cellerna utmärker sig genom en optimal kvalitetshöjning av den aktiv massan.
En förhöjd syratäthet gör en maximal användning av existerade en effekthöjning upp till 25%.

HOPPECKE levererar sedan början av 1992 alla fordonsbatterier som är förberedda för trak air systemet utan merkostnader.

 

 
HOPPECKE trak air - för längre drift upp till 16 timmar

Den nödvändiga gasningen i en battericell som behövs till elektrolytcirkulationen ersätts genom luft.

Detta resulterar i fördelar som kan räknas fram i kronor och ören. Alla batterier är försedda för trak air systemet,
d.v.s. de kan i efterhand lätt byggas om till trak air.

HOPPECKE trak air används överallt där en mellanladdning är möjlig och som körs i två skift utan utbytesbatterier.

Fördelarna med HOPPECKE trak air med en enda blick:

  • minskningen av laddningsfaktorn från 1,2 till 1,05 betyder reducerade kostnader för energin med ca 15 %
  • kortare laddningstid
  • minimal temperaturhöjning under laddningen
  • användning vid upp till två skift utan utbytesbatterier
  • vattenförbrukningen sänks med ca 75 %
  • laddning på arbetsplatsen
  • underhållsfri
 
Kontakta oss för mer info.
Tel: 0392-31722