HOPPECKE LADDARE

Aggregaten arbetar efter en Wa(W0Wa) kurva enligt DIN 41774.
Laddningstiden är ca. 12 timmar respektive 9 timmar.
Laddningskapaciteten doseras till en början upp tills gasspänningen är nådd. Därefter räknar mikroprocessorn
fram den kapacitet som skall doseras tills full kapacitet är uppnådd och avbryter laddningen när värdet är uppnått. Under hela laddningsprocessen kan laddningstillståndet avläsas med hjälp av LED lampor via laddningsbrytare.

EXACT-tron Wa

HOPPECKE EXACT-tron WA laddningsaggregat övervakar med Ah mätning respektive urladdningstillstånd.

- Intervallladdning
En del av effekten som lagras i batterierna minskar efter en tid genom naturlig urladdning,
Wa laddningsaggregaten utjämnar dessa förluster genom ett periodiskt laddningsprogram.

- Säkerhetsavbrott
Flera säkerhetsavbrott meddelas Ah och tidmätningen förhindrar eventuella skador på batteriet och aggregatet

EXACT-tron IUla

Hoppecke EXACT-tron IUla laddningsaggregat är kontrollerade enheter som garanterar den mest skonsamma
laddningen enl. DIN 41773 (Ula kurva.)

Den konstanta laddningsströmmen i laddningens första fas möjliggör en effektfull och snabb laddning av batteriet.
Den konstanta spänningsfasen minimerar vattenminskningarna vilket gör att batteriet underhålls vänligt.
Mätningsstyrd frånkoppling efter det att full laddning uppnåtts.

 • Elektrisk kontrollerad IUla kurva för en skonsam och effektiv laddning av batteriet
 • Mikroprocessorstyrt laddningsförlopp
 • Start efter anslutning till batteriet
 • Mätningsstyrt förlopp av kurva för optimal anpassning av laddningskapaciteten
 • Bestämning av efterladdningsmängden baserad på verkligt laddade amperetimmar
 • Automatisk omkoppling av laddningsfaktorn vid syracirkulation
 • Dubbel säkerhet genom begränsning av laddningen med Ah-mätning och begränsning för laddningstiden
 • Automatisk underhållsladdning
 • Data backup av det uppnådda laddningstillståndet vid strömavbrott
 • Dataminne, lagring av data för laddningsslut och störningstillstånd
 • Periodiskt gränssnitt för avläsning av laddningsdata.

Hoppecke trak air System

För laddning av HOPPECKE trak air batterier står en väl avvägd rad laddningsaggregat med reglerad karaktäristisk
IUla enligt DIN 41773 till förfogande. Syracirkulationen i batteriet uppstår genom inblåsning av luft.

Påbyggnaden är utrustad med en pumpmodul och nedanstående övervakningsutrustning

 • underskridet luftarbetstryck
 • överskridet luftarbetstryck
 • läckage i luftledningen
Luftslangen går från laddningsaggregatet längs laddningsledningen via laddningskontakten till batteriet.
Luftpumpmodulen är under laddningen inkopplad på intervalldrift och anpassad till laddningsprocessen.
Vid störningar i luftsystemet sker automatiskt omkoppling till laddningstal 1,2 för att skydda batteriet.

Via LED lampor på frontpanelen visas olika arbetsstadier:

 • klar för drift
 • system i funktion
 • störning
När laddningen är avslutad stängs aggregatet automatiskt av. Den automatiska styr- och övervakningsfunktionen gör det
enklare för användaren och ger ett stort mått av funktionssäkerhet.

Fördelar:

 • sänkningen av laddningstalet från 1,2 till 1,05 betyder ca 15% lägre energikostnader
 • upp till 2,4 timmar kortare laddningstider
 • obetydlig temperaturhöjning under laddning
 • betydligt minskad vattenförbrukning på ca 75%
 • pausladdning är möjligt