Lönar det sig att hyra?


Lite förenklat kan man säga att du har två alternativ att välja mellan för att klara av toppar som kan uppstå i din materialhantering.

Den ena metoden innebär att du överdimensionerar din truckpark.

Då klarar du visserligen toppbelastningarna - åtminstone till större delen - men i gengäld får du dras med en överkapacitet som inte utnyttjas hela året. Då stiger antingen kapitalkostnaderna eller underhållskostnaderna för truckparken och de blir onödigt höga.

Så här kan det se ut:

Den andra metoden är hyrtrucksalternativet: Väljer du den, dimensionerar du truckparken efter den normala produktionsvolymen. När sedan topparna kommer, hyr du de truckar som behövs. då sänker du kapitalkostnaderna och slipper driftproblem med reservtruckar, de uppstår ju på grund av att de inte utnyttjas så ofta.
Hyr du från VBT AB kan du alltid räkna med att få truckar i bästa trim. Korttidshyra är allstå ett effektivt sätt att minska kostnaderna för kapital och underhåll.

Bilden blir den här istället:

NÄR DU BEHÖVER HYRA ÄR DET OFTA BRÅTTOM
Det får inte ta lång tid innan du har din hyrtruck på plats. Den skall vara nyservad och uppfylla EES-avtalets regelverk,
vi förstår dina krav.
Vitsen är, att du ska undvika störningar i materialflödet, och det gör du inte om truckleveranserna spökar och tar lång tid.

När du beställer en hyrtruck från VBT AB behandlar vi den som om det gällde en akut utryckning.
Vi vet hur viktigt det är att du får trucken i tid, och vi har arbetat fram speciella rutiner för att det hela skall fungera.

Hyrpriserna baseras på 1991 års nivå när det gäller våra inbytestruckar.

Vi har över 36 års erfarenhet av det här med truckar samt några goda råd på lager.

För mer information kontakta oss.