TLP 10
Tre vägar till ökad säkerhet
och ökad lönsamhet.

Informationsfolder TLP 10 (pdf)

Ny effektivare utbildning.

Förr betraktades truckförarutbildning snarast som en skyldighet. Man utbildade för att inte hamna inför domstol om en olycka inträffade. Men i början av 90-talet hände något.

Arbetsgivarna upptäckte att de tjänade på att utbilda sina truckförare. De fick med råge tillbaka de pengar de lagt ut, och förklaringen var den här:

 

 • Skadorna på truckar, inventarier och gods minskade.
 • Förarnas tillsyn av trucken förbättrades – och därmed minskade reparationerna..
 • Truckarnas livslängd ökade och stilleståndstiderna minskade.
 • Personskadorna minskade och därmed också frånvaro och rehabiliteringskostnader.
 • Förarnas produktivitet ökar, bl a till följd av en större skicklighet, motivation och arbetsglädje.
 

Det finns olika sätt att utbilda förarna. Maan kan skicka dem till så kallade samlingskurser. Man kan anordna en företagsintern utbildning. Och man kan utbilda en egen instruktör, som i sin tur utbildar nya truckförare.
Alla har ett gemensamt – en läroplan som tar upp grunderna för vad en truckförare behöver veta.
Nu finns en ny, uppdaterad läroplan, TLP 10.

 

Varför ny truckläroplan?

Den nya läroplanen är upplagd efter marknadens behov och önskemål om effektivare utbildning på olika maskintyper.
Resultatet blir fler utbildade förare och därmed färre olyckor. Det blir lättare att finna precis den utbildning man behöver och överblicka de utbildningar som finns. Dessutom blir dokumentationen av truckförarnas kunskaper tydligare –
föraren får ett intyg där de trucktyper han eller hon utbildats på finns angivna.

Större flexibilitet med tre olika utbildningar.

I TLP 10 är utbildningen specialinriktad. Man väljer mellan tre utbildningar beroende på vilka truckar föraren kommer att använda. Utbildningens längd är sedan anpassad efter trucktypernas användningsområde och svårighet att hantera.
Använd bara tabellen, leta upp de truckar som är aktuella, så vet du också vilken utbildning du ska välja.

A-utbildning täcker låglyftande truck och höglyftande ledtruck samt flak- och dragtruckar.

       
Plocktruck, låglyftande     Låglyftare  
Ledstaplare   Drag-/Flaktruck  
Låglyftande åktruck, stående/sittande      
       
B-utbildning omfattar truckar som har en lyftkapacitet till och med 10 ton. Här ingår trucktyper som t ex skjutstativtruck och motviktstruck, men den omfattar även trucktyperna i A-utbildningen.
       
Motviktstruck < 10 ton   Plocktruck, hörlyftande  
Åkstaplare, stående/sittande   Smalgångstruck  
Skjutstativtruck     Fyrvägstruck  
       

C-utbildningen är en påbyggnadsutbildning som kräver att man har genomgått B-utbildningen. Den omfattar trucktyper som har en lyftkapacitet på mer än 10 ton, samt alla specialmaskiner som inte ingår i A- eller B-utbildningen, inklusive hjullastare för gaffelhantering mm.

       
Motviktstruck >10 ton   Sidlastare  
Hjullastare (industriell hantering)      Grensletruck  
Container-/timmertruck     Terminaldragtruck*  
       
*Kräver förkunskaper motsvarande utbildning B eller maskinförarutbildning.
     

Komplettering av en utbildning till en annan.

Förare som har genomfört en viss utbildning har möjlighet att komplettera för att få en mer omfattande kompetens.
För att få komplettera sin utbildning ska föraren avlägga ett teoretiskt kompetensprov med godkänt.

 

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen omfattar kunskaper och färdigheter inom.

 
 • Säkerhetsbestämmelser
 • Trafiklagar och –bestämmelser
 • Truckens konstruktion
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • De vanligaste trucktyperna och deras manöverorgan                  
 • Hantering av hälso- och miljöfarligt gods
 • Säkerhetskontroll och dagligt underhåll
 • Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt
 • Företagsinterna trafik- och säkerhetsbestämmelser
 • Logistik och ekonomi
 

Ditt eget exemplar av TLP 10 läroplan
Läroplan TLP 10 (pdf)

TLP 10 kan beställas från: VÄTTERBYGDENS TRUCK AB