Lär känna Dina underhållskostnader.


Att känna till Dina underhållskostnader kan spara tid och pengar. Att följa de sex grunderna för goda underhållsrutiner hjälper
dig att kontrollera dessa kostnader. Underlåtenhet att utföra rätt servicetillsyn eller att vidta avhjälpande åtgärder när tecken
på fel visar sig, kan leda till dyrbara maskinhaverier och personskador.

De grundläggande kraven på ett bra förebyggande underhållsprogram skall innefatta regelbunden kontroll av vätskenivåerna, smörjning, rengöring, justering och byte av olja och filter. Ett effektivt inspektionssystem skall innefatta:

 • Kundanpassade checklistor för alla serviceintervaller.
 • Omfattande rapportblanketter för teknisk analys.
Vätskeanalys: Oljeröntgen erbjuder kunderna en omedelbar hälsokontroll av maskinen.
Regelbunden provtagning av alla vätskeutrymmen kan upptäcka brister i underhållsprocedurerna och med en hög noggrannhetsgrad förutsäga förslitning som kräver uppmärksamhet i fortsättningen.

Inspektioner: Ett väldisiplinerat inspektionsprogram kombinerar daglig och veckovis service, vanligtvis utförd av föraren, med periodiska, mer djupgående analys av en tredje part. För att ett program skall vara effektivt, skall det innefatta:

 • Checklistor, anpassade för varje maskin för användning vid 8, 40, 80, 250, 500 timmars serviceintervaller.
 • Inspektions och konditionsrapporter vid 1000 och 2000 timmars intervaller.
 • Reparationsrekommendationer, baserade på de ovannämnda rapporterna, maskinens användning och behoven.
 • En plan för framtida reparationer eller maskinbyten.
Utbildning: Nya maskiner är mera sofistikerade och kan ha andra serviceintervaller och fodringar än aldre modeller. Utbildning av förare och servicepersonal minskar risken för maskinhaverier på grund av felaktiga underhållsprocedurer och serviceintervaller. VÄTTERBYGDENS TRUCK AB kan hjälpa dig med följande:
 • Utbildningskurser och seminarier.
 • Individuell instruktion eller i grupper.
 • Speciellt iordningställt material i form av trycksaker, videoband eller vägledning för kurser och träffar.
Planering: Rätt planering tillförsäkrar att arbetet utförs i tid, vilket minskar risken för maskinhaverier på grund av förbisett underhåll. Vid planering, bör Du:
 • Se över det nuvarande systemet och föreslå ändringar om du anser att sådana erfordras.
 • Iordningställa anvisningar för smörjning och underhåll.
 • Iordningställa broschyrmaterial för tid- och kostnadsanlyser.
 • Etablera system för anteckningar/ felrapporter kontroll och arbetorder.
Planering av reparationer. Nyckeln till planering av reparationer är att reparera innan delarna eller komponenterna havererar. I de flesta fall, kostar reparationerna före haveri mindre an hälften av priset för motsvarande reparation efter haveri. Om ovänatde haverier ändå inträffar, kom ihåg attVÄTTERBYGDENS TRUCK AB erbjuder ett stort sortiment av utbytes- och fabriksrenoverade komponenter som motorer, växellådor, slutväxlar, kopplingar och bromsar.
Alla fabriksrenoverade komponenter säljs med samma garanti som nya och sparar dig både pengar och tid.

Anteckningar: Noggranna anteckningar hjälper dig att identifiera problemområden som kan leda till höga reparationskostnader och oplanerat stillestånd. Ett bra system innefattar planering, framtagning av kontrollistor, arbetsorder, analyskontroll för oljeröntgen och trender. Att föra noggranna anteckningar och protokoll hjälper
dig att kontrollera kostnaderna, hålla din truck igång med maximal verkningsgrad och ger dig ett bättre andrahandsvärde när du skall sälja eller byta bort den.