"Ett företags resurser omfattar mycket mera än pengar"

En populär ordkombination för japanska affärsplanerare är hito-kane-mono eller människor, pengar och saker (fasta tillgångar).
De anser att företaget kan styras harmoniskt när dessa tre viktiga resurser är i balans, utan överflöd eller slöseri.
Till exempel är det slöseri om det finns mer kontanta tillgångar än skickliga människor kan använda på ett förnuftigt sätt.
"Den grundläggande skillnaden är att det japanska företaget utgår från människorna eller de individuella komponenterna -
och litar på deras förmåga och potential."


Anpassbara kurser
Vi har utbildning för truckförare, handledare och arbetsledare.

För truckförare finns två kurser - den ena behandlar ledtruckar och låglyftande åktruckar, den andra stödbens - och motviktstruckar.

Handledarkursen vänder sig till de företag som vill internutbilda sina truckförare via egna handledare.

Arbetsledarkursen är en kurs för alla som arbetar med truckar och truckförare utan att själva köra. Arbetsledare och
skyddsombud, till exempel. Kursen innehåller den teori som krävs för att alla ska kunna tala samma språk och ha en
gemensam grundkunskap - en god förutsättning för ett fungerande arbetsteam.

De här kurserna kan du betrakta som grundmoduler. Grundmodulerna kan vi sedan ytterligare anpassa till de krav och
förhållanden som gäller för olika branscher och företag. Men det finns en gräns. Vi avviker inte från de minimikrav vi har -
de läroplaner som satts upp av Skolöverstyrelsen och industrins olika yrkesnämder.

Vi gör gärna mer. Men inte mindre. Det får du respektera. Vi - liksom du - har ett ansvar och ett förtroende att leva upp till.

TLP 10 "Tre vägar till ökad säkerhet"

Testa dina kunskaper här